ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES ROTARY INTERNATIONAL

Dětský maraton 2021

Fotografie z akce

Závod v Trutnově: středa 15. 9. 2021, start v 9 hodin.

V polovině září 15. 9. 2021 zorganizoval trutnovský Rotary klub v pořadí již třetí ročník World Marathonu Challenge na městském atletickém stadionu v Trutnově. Po loňské přestávce, kdy se vedení základních škol řídilo doporučením Ministerstva školství a odmítalo účast na hromadné akci žáků z několika různých škol, se epidemiologická situace zlepšila natolik, že se k soutěži přihlásil dosud největší počet základních škol. K pěti trutnovským ZŠ se připojily ještě dvě ZŠ z Vrchlabí a Dvora Králové n. L. Na startu se sešlo přes 230 děvčat a chlapců. Slavnostního zahájení se zúčastnil místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych a úspěšná lukostřelkyně Šárka Musilová, která získala na nedávno skončené paralympiádě v Tokyu dvě stříbrné medaile.

Úvodní úsek maratonské štafety o délce 195 metrů již tradičně uběhli ředitelé zúčastněných škol, kteří tím dali svým žákům najevo, že ani jim není sportovní výkon cizí. Po předání jejich štafety již následovaly dvousetmetrové úseky absolvované dětskými reprezentanty jednotlivých škol. Velmi příznivé slunečné počasí s mírnými stále ještě letními teplotami umožňovalo dětem podat co nejlepší výkon. Za bouřlivého povzbuzování žáky a učiteli svých škol absolvoval každý soutěžící postupně sedm dvousetmetrových úseků. Již v průběhu závodu konstatovali přítomní učitelé tělesné výchovy horší sportovní výkonnost dětí, jako logický důsledek velmi omezeného sportování v uplynulém roce. Proto byly dosažené časy u naprosté většiny školních týmů horší, než tomu bylo při posledním závodě v roce 2019. Prakticky jedinou výjimkou byla ZŠ Schulzovy Sady ze Dvora Králové, která se zlepšila asi o dvě minuty a časem 2:03:20 se jí podařilo obsadit druhé místo v celkovém pořadí. První místo obsadila opět vrchlabská ZŠ Náměstí Míru s časem 2:00:25, který byl cca o 1,5 minuty horší než v roce 2019. Tentokrát tedy nedošlo k pokoření dvouhodinové hranice, ale i tak tento čas překonal maratonský světový rekord dospělých, který drží Keňan Eliud Kipchoge. Vítězná vrchlabská škola má zaměření na zimní sporty a vychovala celou řadu současných reprezentantů ČR v bězích na lyžích, biatlonu, skiboardingu a rychlobruslení. Na dalších místech se umístily trutnovské ZŠ v tomto pořadí: Třetí byla ZŠ kpt. Jaroše, čtvrtá ZŠ R. Frimla, pátá ZŠ Mládežnická, šestá ZŠ v Domcích a sedmá ZŠ Náchodská.

Ve snaze o co nejlepší výsledek došlo v několika případech k úplnému fyzickému vyčerpání některých měně zdatných běžců. Ti byli nahrazeni náhradníky. V některých případech však došlo k porušení propozic závodu tím, že zcela vyčerpaní běžci byli nahrazení fyzicky zdatnějšími členy téhož družstva. Tento problém byl řešen jako podaný protest po skončení závodu. Po poradách s rozhodčími, s pedagogickými doprovody žáků z jednotlivých škol a se zúčastněnými rotariány, kteří plnili funkci pomocných rozhodčí, bylo rozhodnuto neudělit pohár a medaile za třetí místo. Po mimořádném úsilí a enormním nasazení dětí se nám zdála být diskvalifikace celého družstva příliš tvrdým trestem. V dalším ročníku bude třeba věnovat ještě větší pozornost seznamování odpovědných pedagogů s podmínkami závodu a průběžně dodržování stanovených pravidel kontrolovat.

Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení města Trutnova v čele se starostou Mgr. Ivanem Adamcem za významnou finanční podporu. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez další podpory celé řady firem rotariánů a dalších spolupracujících subjektů. Na zajištění organizace maratonu se přímo podílela většina členů trutnovského Rotary klubu i jejich rodinní příslušníci.

World Marathon Challenge 2021 - předávka 1 DK
World Marathon Challenge 2021 - předávka 1 mládež
World Marathon Challenge 2021 - předávka 1 náchodská
World Marathon Challenge 2021 - předávka Frimla
World Marathon Challenge 2021 - předávka náchodská
World Marathon Challenge 2021 - proslov Hendrych
World Marathon Challenge 2021 - rotariáni
World Marathon Challenge 2021 - Dvě předávky
World Marathon Challenge 2021 - Šárka Musilová
World Marathon Challenge 2021 - Trutnov 02
World Marathon Challenge 2021 - Trutnov 03
World Marathon Challenge 2021 - Běh ředitelů
World Marathon Challenge 2021 - Trutnov 01
World Marathon Challenge 2021 - předání poháru Vrchlabí
World Marathon Challenge 2021 - Medaile dětem z DK
World Marathon Challenge 2021 - medaile Vrchlabí
World Marathon Challenge 2021 - trojpředávka
World Marathon Challenge 2021 - Tým mládežnické 1
World Marathon Challenge 2021 - týmy před tribunou
World Marathon Challenge 2021 - výsledek Vrchlabí

Závod v Nymburku: čtvrtek 16. 9. 2021, start v 10 hodin.

World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 1
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 2
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 3
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 4
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 5
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 6
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 7
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 8
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 9
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 10
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 11
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 12
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 13
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 14
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 15
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 16
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 17
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 18
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 19
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 20
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 21
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 22
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 23
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 24
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 25
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 26
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 27
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 28
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 29
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 30
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 31
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 32
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 33
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 34
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 35
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 36
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 37
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 38
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 39
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 40
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 41
World Marathon Challenge 2021 - Nymburk: Obrázek 42
   

Závod v Hradci Králové: středa 22. 9. 2021, start v 10 hodin.

World Marathon Challenge 2021 - 001
World Marathon Challenge 2021 - 002
World Marathon Challenge 2021 - 003
World Marathon Challenge 2021 - 004
World Marathon Challenge 2021 - 005
World Marathon Challenge 2021 - 006
World Marathon Challenge 2021 - 007
World Marathon Challenge 2021 - 008
World Marathon Challenge 2021 - 009
World Marathon Challenge 2021 - 010
World Marathon Challenge 2021 - 011
World Marathon Challenge 2021 - 012
World Marathon Challenge 2021 - 013
World Marathon Challenge 2021 - 014
World Marathon Challenge 2021 - 015
World Marathon Challenge 2021 - 016
World Marathon Challenge 2021 - 017
World Marathon Challenge 2021 - 018
World Marathon Challenge 2021 - 019
World Marathon Challenge 2021 - 020
World Marathon Challenge 2021 - 021
World Marathon Challenge 2021 - 022
World Marathon Challenge 2021 - 023
World Marathon Challenge 2021 - 024
World Marathon Challenge 2021 - 025
World Marathon Challenge 2021 - 026
World Marathon Challenge 2021 - 027
World Marathon Challenge 2021 - 028
World Marathon Challenge 2021 - 029
World Marathon Challenge 2021 - 030
World Marathon Challenge 2021 - 031
World Marathon Challenge 2021 - 032
World Marathon Challenge 2021 - 033
World Marathon Challenge 2021 - 034
World Marathon Challenge 2021 - 035
World Marathon Challenge 2021 - 036
World Marathon Challenge 2021 - 037
World Marathon Challenge 2021 - 038
World Marathon Challenge 2021 - 039
World Marathon Challenge 2021 - 040
World Marathon Challenge 2021 - 041
World Marathon Challenge 2021 - 042
World Marathon Challenge 2021 - 043
World Marathon Challenge 2021 - 044
World Marathon Challenge 2021 - 045
World Marathon Challenge 2021 - 046
World Marathon Challenge 2021 - 047
World Marathon Challenge 2021 - 048
World Marathon Challenge 2021 - 049
World Marathon Challenge 2021 - 050
World Marathon Challenge 2021 - 051
World Marathon Challenge 2021 - 052
World Marathon Challenge 2021 - 053
World Marathon Challenge 2021 - 054
World Marathon Challenge 2021 - 055
World Marathon Challenge 2021 - 056
World Marathon Challenge 2021 - 057
World Marathon Challenge 2021 - 058
World Marathon Challenge 2021 - 059
World Marathon Challenge 2021 - 060
World Marathon Challenge 2021 - 061
World Marathon Challenge 2021 - 062
World Marathon Challenge 2021 - 063
World Marathon Challenge 2021 - 064
World Marathon Challenge 2021 - 065
World Marathon Challenge 2021 - 066
World Marathon Challenge 2021 - 067
World Marathon Challenge 2021 - 068
World Marathon Challenge 2021 - 069
World Marathon Challenge 2021 - 070
World Marathon Challenge 2021 - 071
World Marathon Challenge 2021 - 072
World Marathon Challenge 2021 - 073
World Marathon Challenge 2021 - 074
World Marathon Challenge 2021 - 075
World Marathon Challenge 2021 - 076
World Marathon Challenge 2021 - 077
World Marathon Challenge 2021 - 078
World Marathon Challenge 2021 - 079
World Marathon Challenge 2021 - 080
World Marathon Challenge 2021 - 081
World Marathon Challenge 2021 - 082
World Marathon Challenge 2021 - 083
World Marathon Challenge 2021 - 084
World Marathon Challenge 2021 - 085
World Marathon Challenge 2021 - 086
World Marathon Challenge 2021 - 087
World Marathon Challenge 2021 - 088
World Marathon Challenge 2021 - 089
World Marathon Challenge 2021 - 090
World Marathon Challenge 2021 - 091
World Marathon Challenge 2021 - 092
World Marathon Challenge 2021 - 093
World Marathon Challenge 2021 - 094
World Marathon Challenge 2021 - 095
World Marathon Challenge 2021 - 096
World Marathon Challenge 2021 - 097
World Marathon Challenge 2021 - 098
World Marathon Challenge 2021 - 099
World Marathon Challenge 2021 - 100
World Marathon Challenge 2021 - 101
World Marathon Challenge 2021 - 102
World Marathon Challenge 2021 - 103
World Marathon Challenge 2021 - 104
World Marathon Challenge 2021 - 105
World Marathon Challenge 2021 - 106
World Marathon Challenge 2021 - 107
World Marathon Challenge 2021 - 108
World Marathon Challenge 2021 - 109
World Marathon Challenge 2021 - 110
World Marathon Challenge 2021 - 111
World Marathon Challenge 2021 - 112
World Marathon Challenge 2021 - 113
World Marathon Challenge 2021 - 114
World Marathon Challenge 2021 - 115
World Marathon Challenge 2021 - 116
World Marathon Challenge 2021 - 117
World Marathon Challenge 2021 - 118
World Marathon Challenge 2021 - 119
World Marathon Challenge 2021 - 120
World Marathon Challenge 2021 - 121

Závod v Jičíně: čtvrtek 23. 9. 2021, start v 10 hodin.